1
Z przyjemnością pragniemy powitać Państwa na naszej stronie, w której zachęcamy do edukacji domowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, materiałami do pobrania oraz informacjami dotyczącymi procedurami rekrutacyjno-klasyfikacyjnymi nauczania domowego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub telefoniczną – dane w […]

Witajcie!!!


Nauczanie domowe w ostatnich czasach zyskuje na świecie coraz więcej propagatorów , także w Polsce wzrasta liczba rodzin decydujących się na taką formę edukacji swoich dzieci. Choć znając historię wychowania oraz przebieg losów rozwoju edukacji na przestrzeni wieków, trzeba przyznać, że edukacja domowa nie jest niczym nowym. Zatem czym tak […]

Co to jest nauczanie domowe?


U każdego z nas dominuje jedna z  półkul mózgowych, która ma bezpośredni wpływ na nasze zachowanie, przetwarzanie informacji oraz reakcję w sytuacjach stresujących. O tym,  jak funkcjonujemy  na co dzień decydują też dominacje naszych oczu, uszu, rąk oraz nóg. Do tej pory nazywano te schematy lateralizacją. Ludzie z dominacją lewej […]

Czym są profile dominacji?



Osoby z dominującym wzrokowym systemem reprezentacji lubią uczyć się poprzez patrzenie lub obserwację pokazu (demonstracje). Preferują naukę z wykorzystaniem pomocy wizualnych np. wykresy, tabele, teksty zorganizowane. Używają (w mowie i piśmie) słów typu: zobacz, cel, perspektywa, obserwować, obraz, jasny, horyzont, przejrzeć, mglisty, iluzja, wyobrazić sobie, przymknąć na coś oko, mieć […]

Wzrokowcy – kim są i jak ich wspierać?


Osoby z dominującym kinestetycznym systemem reprezentacji lubią czuć emocje, ruch, zapachy, smaki. Lubią się uczyć poprzez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie. Do grupy kinestetyków zaliczamy wspólnie grupy osób preferujących ruch (kinestetyków właściwych) oraz czuciowców – mających doskonałe rozeznanie we własnych i cudzych stanach psychicznych, emocjach i uczuciach. Zaliczamy również osoby o […]

Kinestetetycy – kim są i jak ich wspierać?


Osoby z dominującym audytywnym systemem reprezentacji lubią słuchać innych, choć sami też dużo mówią. Preferują rozmowy, w których sami mogą się swobodnie wypowiadać. Nie korzystają z pokazów, ani demonstracji – wolą ustny instruktaż. Mają problemy z czytaniem map lub wykresów, preferują zapytać kogoś o drogę lub skonsultować z kimś dany […]

Słuchowcy – kim są i jak ich wspierać?