O INTELIGENCJI


Wielorakie Inteligencje – jak wykorzystać potencjał ucznia?

Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera to znana od lat w edukacji koncepcja indywidualnych potencjałów uczniów. Głównym jej założeniem jest podejście, iż każdy z nas ma w sobie talent, który drzemie w ściśle określonych preferencjach naszego funkcjonowania. Gardner po wieloletnich badaniach i analizach doszedł do ustalenia 8 inteligencji, z której każda jest tak samo dobra i każda może być dominującą przez całe życie lub aktywować się pod odpowiednim wpływem z zewnątrz. Do specjalistycznej oceny swoich dominant WI warto jest poddać się specjalistycznemu testowi diagnostycznemu, który przeprowadzi doświadczony psycholog w naszej szkole. Poniżej prezentujemy krótkie notki charakterystyk każdej z inteligencji oraz możliwości wspierania osoby w rozwoju, poprzez adekwatne tworzenie jej warunków do efektywnej nauki i pracy.