Inteligencja interpersonalna


Osoba, która najlepiej uczy się w trakcie pracy z innymi, wchodząc z nimi w relacje to osoba posiadają inteligencję interpersonalną. Dzieci i młodzież z rozwiniętą tą inteligencją lubią być częścią zespołu, czasem też preferują przewodzić pracą innych jeśli czują, że ich pozycja w grupie jest wystarczająco mocna. Przeważnie mają duże grono znajomych, wykazują się wysokim poziomem empatii i rozumienia innych oraz zdolność do postrzegania różnicujących cech poszczególnych ludzi. Osoby o inteligencji interpersonalnej mają na ogół dobrze rozwiniętą inteligencją emocjonalną, co pozwala im trafnie interpretować stany drugiej osoby i odpowiadać na jej emocje, tym samym zaspakajając jej potrzeby. Ma zdolności pojednawcze, łagodzące konflikty, ułatwiające przepływ informacji między ludźmi, gdyż jest komunikatywny i otwarty na drugiego człowieka. Wielu ludzi obdarza głębokim zaufaniem zwierzając się osobie z inteligencją interpersonalną.

Jeśli cechujesz się inteligencją interpersonalną  to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– uczenie się w grupie – w parach, w większym zespole sprzyja Twojemu poszerzaniu wiedzy i umiejętności;

– nauczanie innych jest metodą dla utrwalenia posiadanych informacji oraz przetransformowanie ich w taki sposób by były one zrozumiałe dla innych;

– uczestnictwo oraz przewodzenie zabawom i ćwiczeniom integracyjnym oraz treningom interpersonalnym daje pole do zaprezentowania umiejętności społecznych;

– prowadzenie szkoleń i bycie trenerem oraz ćwiczenie efektywnej komunikacji to okazje do wykazania się swoimi mocnymi stronami  na szerszym forum;

– pełnienie różnych ról w grupie, w tym także kierowanie projektami zespołowymi są odpowiednimi zadaniami dla Ciebie;

– organizowanie i bycie na spotkaniach towarzyskich sprawi Ci wiele satysfakcji i pozwoli się odprężyć;

– udzielanie się na rzecz społeczności np. szkolnej daje możliwość zaistnienia oraz wykazania się kompetencjami, które są Twoimi mocnymi stronami.