Inteligencja intrapersonalna


Inteligencja intrapersonalna wykorzystuje zdolność człowieka do poszukiwania w sobie informacji. Osoby o takim rodzaju inteligencji preferują samodzielną naukę, wolą wyciągać własne wnioski i budować swoje refleksje, związane z ich wewnętrznym światopoglądem. Dzieci i młodzież z inteligencją intrapersonalną mogą mieć wybitnie rozwiniętą intuicję oraz wewnętrzną  mądrość, która mobilizuje ich do wskazanego przez siebie działania. Osoby te nie potrzebują zewnętrznej motywacji – mają wystarczająco silnej woli i samozaparcia by osiągać zamierzone przez siebie cele. Jest typem myśliciela, filozofa, który zna swoje wartości i ma jasno określone swoje stanowisko, posiada własne zdanie i przemyślane opinie. Wielu ludzi prosi osobę z rozwiniętą inteligencją intrapersonalną o radę lub wyrażenie opinii na dany temat, gdyż posiada ona rozbudowaną moralność.

Jeśli cechujesz się inteligencją intrapersonalną to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– bycie samym z sobą daje Ci możliwość obserwacji swoich odczuć, emocji i stanów co pozwala lepiej skupić się na nauce;

– samodzielne poukładanie myśli, zinterpretowanie treści oraz sformułowanie wniosków najpełniej zaprezentuje dla Ciebie nowopoznane informacje;

– analiza przypadków, np. czytając biografie czy zapoznawanie się z literaturą psychologiczną stwarza okazję do skonfrontowania siebie z innymi i uczenia na postawie ich doświadczeń;

– pisanie dziennika, pamiętnika czy prowadzenie internetowego bloga daje możliwość podsumowania swoich działań i podzielenia się nimi z innymi ludźmi;

– kreowanie własnego ja poprzez tworzenie swojego opisu, projektowanie osobliwego stylu to sposób na zaakcentowanie Twojej indywidualności;

– techniki relaksacyjne oraz medytacja pozwalają na wyciszenie myśli oraz poukładanie w głowie informacji;

– snucie marzeń i planów oraz wyznaczanie sobie celów buduje postawy przedsiębiorcze oraz pomaga utworzyć i utrzymać schemat działania;

– udział w warsztatach psychologicznych oraz zajęcia z psychoterapii mogą pomóc przy lepszym zrozumieniu siebie.