Inteligencja językowa


Osoba z dominującą inteligencją językową najłatwiej odbiera informacje i wyraża swoje myśli używając przekazu werbalnego.  Charakteryzuje taką osobę bogaty zasób słów, lubuje się w literaturze, lekko przychodzą jej argumenty w negocjowaniu z innymi, potrafi czynnie uczestniczyć w debatach czy dyskusjach, nie sprawia jej problemu także publiczne wystąpienie. Osoba z inteligencją językową będzie preferowała zabawy i gry, gdzie może wykazać się swoimi umiejętnościami lingwistycznymi: łamigłówki słowne, krzyżówki i szarady, gry typu Scrubble, zabawy typu Głuchy telefon. Dzieci i młodzież z dominującą językową inteligencją chętnie sporządzają notatki, uczestnicząc w wykładach lub czytając podręczniki. Słowo dla osób lingwistycznych wykorzystywane jest też w celach tworzenia poezji, spisywania swoich wizji, formowania swoich planów i nadawania kształtu swoim myślom.

Jeśli cechujesz się inteligencją językową to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– pomocą przyjazną Tobie jest książką – wiele informacji jesteś w stanie uzyskać, zapoznając się z tekstem w trakcie czytania;

– robienie notatek to dobry sposób dla utrwalenia zapoznawanych przez Ciebie nowych informacji;

– tworzenie opowiadań i innych form tekstowych może stać się świetną okazją do trenowania swojej kreatywności;

– słuchanie wykładów stwarza Tobie duże możliwości poznawcze, warto abyś słuchał innych;

– uczestnictwo w debatach da Ci pole do zaprezentowania swoich zdolności werbalnych;

– w trakcie wystąpień publicznych możesz wykazać się swoimi umiejętnościami oratorskimi czy recytatorskimi;

– zadając pytania i poszukując dla nich odpowiedzi jesteś w stanie poszerzać swoją wiedzę i zakres informacji;

– pisząc scenariusze teatralne możesz słowem przekazywać emocje, a odgrywając rolę w spektaklach teatralnych będziesz ćwiczyć pamięć słowną;

– opracowując karty pracy z zadaniami, masz możliwość opisywania problemu, którym się zajmujesz.