Inteligencja matematyczna


Myślenie oparte na zauważaniu związków przyczynowo-skutkowe kreuje wiedzę i umiejętności u osób z domeną inteligencji matematycznej. Dzieci i młodzież o tej domenie inteligencji postrzegają świat poprzez ciąg logicznych zdarzeń. Preferują myślenie logiczne, ich myśli krążą w świecie abstrakcji, a wiedza związana jest głównie z naukami ścisłymi. Osoby z rozwiniętą inteligencją matematyczną żyją teoriami i badają ich poprawność, stawiają hipotezy i szukają ich potwierdzenia analizując i syntetyzując informacje. Lubią porządek i dbają o szczegóły podczas rozwiązywania problemów. Potrzebują schematu (wizualnego, wzrokowego, rytmicznego, kolorystycznego, słownego), do którego mogą się odnieść w toku uczenia się.  Osoby z domeną inteligencji matematycznej z łatwością organizują sobie system pracy, a także szereg argumentów budujących poparcie dla ich wyborów.

Jeśli cechujesz się inteligencją matematyczną to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– zapoznanie się ze schematem ułatwi Ci poznanie i zapamiętanie informacji z danego obszaru, np. schematy zdań w czasach j. angielskiego;

– zadania wymagające liczenia w pamięci dają pole do zaprezentowania Twoich umiejętności rachunkowych;

– tworzenie tabel z usystematyzowanymi informacjami pomoże w stworzeniu schematów w nowopoznanych obszarach wiedzy;

– rozwiązywanie problemów logicznych lub łamigłówek jest okazją do treningu twórczego myślenia;

– analiza przypadku stwarza okazję do uczenia się na doświadczeniach innych poprzez zbadanie ich wniosków;

– zadawanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi jest polem dla poszerzenia Twojej wiedzy i umiejętności;

– tworzenie zadań do kart dydaktycznych opartych na logicznym schemacie pozwoli Ci wykazać się swoimi zdolnościami logicznego myślenia;

– ćwiczenia liczbowe sprawiają, że poprzez praktykę dochodzisz do sprawności danych kompetencji w określonym zakresie;

– zaplanowanie harmonogramów, planowanie wycieczek i podróży, prowadzenie budżetu domowego to zadania idealne dla Ciebie!