Inteligencja muzyczna


Przy wysoko rozwiniętej inteligencji muzycznej osoba uwielbia taniec, śpiew, muzykę i wszystko co z nią związane. Osoba ta jest wrażliwa na dźwięki z otoczenia, np. śpiewy ptaków, odgłosy przyrody, ale także melodyjki telefonów czy tembr i barwę głosu rozmówcy. U dzieci i młodzieży z dominującą inteligencją muzyczną przeważa słuchowa percepcja i pamięć, co oznacza, że te osoby są w stanie powtórzyć zasłyszaną melodię nawet po jednokrotnym usłyszeniu jej. Osoby z tą inteligencją chętnie komponują, intonują, improwizują swoim głosem lub na instrumentach muzycznych. Dużą sympatią darzą też możliwość słuchania i obcowania z muzyką np. chadzają do miejsc kulturalnych jak opera, filharmonia, uczestniczą w koncertach muzyki rozrywkowej, a także korzystają ze sprzętu audio typu odtwarzacze CD lub mp3. W trakcie mówienia osoby z tą domeną zwracają dużą uwagę na swój akcent, dlatego ucząc się nowego języka dbają o melodyjną i rytmiczną stronę ich brzmienia.

Jeśli cechujesz się inteligencją muzyczną to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– słuchanie muzyki przed uczeniem się oraz w trakcie nauki jest korzystne dla osób z domeną inteligencji muzycznej;

– gra na dowolnym instrumencie jest dla Ciebie doskonałą możliwością treningu muzycznych kompetencji;

– klaskanie do rytmu piosenki lub tekstu, oraz dobieranie muzyki do tekstu pozwoli lepiej zapamiętać jego treści i w przyszłości łatwiej będzie Ci ją odtworzyć;

– rozpoznawanie melodii daje możliwość bazowania na utworzonych schematach pamięciowych i pozwala rozwijać Twoją zdolność do zapamiętywania, kategoryzowania oraz odtwarzania informacji;

– wymyślanie rymów bazuje na rytmicznej stronie języka i daje możliwość wykazania się Twoimi kompetencjami muzycznymi;

– ruszanie się do melodii pozwala wyzwolić emocje oraz stworzyć wizualną, ruchową prezentację muzyki;

– wymyślanie piosenek i melodii oraz nucenie lub śpiewanie ich jest okazją do treningu kreatywności;

– tworzenie obrazów, rysunków na podstawie słuchanej muzyki pozwala wyzwolić emocje oraz ikonicznie opisać to, co się czuje;

–  relaksacja przy muzyce jest dobrym sposobem na zakończenie pracy, ale także może być wykorzystana przed podjęciem wysiłku intelektualnego i/lub fizycznego.