Inteligencja przestrzenna


Inteligencja ta jest wsparta na rozumieniu otaczającego świata poprzez kształty, formy, struktury oraz wyobrażenie pochodzące z zewnątrz oraz z wyobraźni. Mawia się, że osoby z dominującą inteligencją przestrzenną charakteryzują się myśleniem obrazowym. Dzieci i młodzież w toku poznania nowych informacji skupiają się na detalach, zwracają uwagę na szczegóły. Mają wyjątkową wrażliwość na ikoniczne prezentacje przedmiotów oraz treści i lubią sami je tworzyć poprzez rysowanie, malowanie czy rzeźbienie. Osoby o dominującej inteligencji przestrzennej posiadają łatwość w poruszaniu się w nowych miejscach, gdyż cechują się wysokim poziomem orientacji przestrzennej. Potrafią czytać mapy i posługiwać się planerami geograficznymi. Mają zdolność do dopasowywania kolorystyki i tworzenia kompozycji np. bukiety kwiatowe. Lubią aranżować wnętrza lub projektować i dopasowywać stroje.

Jeśli cechujesz się inteligencją przestrzenną to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

tworzenie obrazów, rysunków

– książka musi posiadać wiele graficznych przedstawień treści: schematów, ilustracji;

– budowanie konstrukcji lub makiety daje Ci możliwość prezentacji przestrzennej wydarzeń historycznych, zmian geograficznych czy innych tematów;

– tworzenie map, planów i  odczytywanie trasy z nich stwarza Ci pole do zaprezentowania zdolności przestrzennych;

– wykresy i plansze są dla Ciebie jednymi z najodpowiedniejszych pomocy dydaktycznych;

– gra planszowa jako forma poznania informacji, zrozumienia ich oraz powtórzenia i utrwalenia jest dla Ciebie bardzo korzystana;

– dużą pomocą w trakcie nauki będzie dla Ciebie wizualizacja i tworzenie graficznej formy ich treści, np. mapa myśli, w trakcie jej budowania wiele informacji stanie się dla Ciebie przejrzystszych i prostszych;

– w trakcie organizowania pokazów, np. spektaklu teatralnego należy powierzyć Ci aranżację miejsca pod względem rozmieszczenia aktorów, rekwizytów i scenografii;

– umiejętności kreatorskie znajdują rolę w projektowaniu programów komputerowych czy tworzeniu nagrań filmowych;

– obcowanie ze sztuką, z dziełami sztuki da Ci dużo satysfakcji, a samodzielne malowanie, rysowanie lub rzeźbienie może okazać się dobrą formą wyrażania swoich myśli.