Inteligencja przyrodnicza


Osoba z inteligencją przyrodniczą to taka, która przede wszystkim interesuje się poznaniem, docenieniem i zrozumieniem świata przyrody. Dzieci i młodzież o tej domenie inteligencji chętnie zgłębiają informację o zwierzętach czy roślinach. Jednak są osoby z inteligencją przyrodniczą, których pasje nie są wprost związane ze środowiskiem naturalnym, a ogniskują się np. na  rozpoznawaniu marek samochodów. Dla osób z taką inteligencją prawdziwą frajdą są podróże i możliwość obcowania z danymi zjawiskami przyrodniczo-geograficznymi na żywo. Z łatwością wyciągają wnioski na podstawie obserwacji tych zjawisk. Chętnie podejmują się założenia własnej kolekcji – patyków, kamieni, muszelek ale także znaczków lub monet. Osoby o domenie przyrodniczej często podejmują się opieki i hodowli zwierząt lub roślin. Otaczają także troską i ochroną ginące gatunki w przyrodzie, chętnie działają w intencji ich obrony.

Jeśli cechujesz się inteligencją przyrodniczą to warto w trakcie nauki pamiętać o tym, że:

– założenie kolekcji jest okazją do bycia ekspertem w wybranej dziedzinie, np. numizmatyki lub filatelistyki;

– podróże i wycieczki krajoznawcze stwarzają możliwości do poznawania nowych zjawisk przyrodniczo-geograficznych;

– tworzenie zadań do kart dydaktycznych w oparciu o segregację i kategoryzację pojęć pomoże usystematyzować wiedzę,;

– obserwacje świata przyrody, zapisywanie zmian w dzienniczku obserwacji i analizowanie swoich notatek daje Ci większe korzyści aniżeli czytanie o danych zjawiskach;

– poznawanie i wdrożenie w życie oraz propagowanie nowych metod chroniących świat przed zagrożeniami cywilizacji da Ci poczucie satysfakcji i misji, np. oszczędzanie wody;

– przygotowanie trasy wycieczki dla klasy czy grupy znajomych w miejscowości, do której się wybieracie da Ci możliwość zapoznania się i docenienia różnych miejsc pod kątem zobaczenia ich na żywo;

– symulowanie jako nauka danych umiejętności jest bezpieczną formą możliwą do zastosowania w szkole lub domu;

– eksperymenty naukowe stwarzają duże możliwości poznawcze, w których dzięki praktyce dochodzimy do kreowania wiedzy i umiejętności;

– gry terenowe czy zwiady to metody pozwalające na zaprezentowanie Twoich umiejętności oraz kompetencji.