Wzory dokumentów


Wzór wniosku rodziców do dyrekcji – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie POBIERZ

Wzór oświadczenia rodzica o zapewnieniu warunków – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie POBIERZ

Wzór zobowiązania rodziców do przystąpienia dziecka do egzaminów – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie POBIERZ

Wzór decyzji dyrekcji o przyjęciu do szkoły – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie POBIERZ