Akta prawne nauczania domowego


Edukacja domowa w Polsce jest legalną formą realizacji obowiązku nauki wobec dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia, na etapach edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
W zakładkach prezentujemy regulację prawną wobec edukacji domowej, a zainteresowanych zapoznaniem się z pełnymi aktami prawnymi zachęcamy do pobrania pełnych dokumentów w plikach PDF.

Aktualnie obowiązująca Ustawy o systemie oświaty dotyczący edukacji domowej (Art. 16, punkty 8-14) – stan z dnia 10.09.2015 r. KLIKNIJ TUTAJ

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia MEN z  dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Art. 17) – stan z dnia 10.09.2015 r. KLIKNIJ TUTAJ

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie MEN z dnia 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – stan z dnia 10.09.2015 r. KLIKNIJ TUTAJ