Podstawa programowa


Nauka dzieci i młodzież edukowanych domowo, podobnie jak ich koleżanek i kolegów uczęszczający do szkół, podlega pod obowiązującą podstawę programową.
Rodzice, przy zapisie swoich dzieci do szkoły w ramach nauczania domowego składają, oświadczenie o zapewnieniu warunków do nauki treści z podstawy programowej.
Zachęcamy do pobrania Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (stan z dnia 10.09.2015 r. ) – POBIERZ