Jak zacząć nauczanie domowe?


5 prostych kroków dla rozpoczęcia Nauczania Domowego Pro Futuro

  1. SZUKANIE PRZYJAZNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ– każde dziecko i nastolatek w wieku od 5 do 18 lat ma obowiązek nauki, zatem musi zostać przyjęte przez daną placówkę (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną). Uczniowie edukowani domowo także muszą być zapisani do szkoły, której dyrekcja wyrazi zgodę na edukacją poza szkoła, w formie nauczania domowego. Dlaczego należy wybrać naszą szkołę przeczytasz TUTAJ.
  2. WIZYTA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – aby rozpocząć edukację domową, należy udać się na spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu wystawienia opinii psychologiczno-pedagogicznej. Założeniami tworzenia takiego dokumentu jest potrzeba wsparcia rodziców oraz szkoły przy optymalizowaniu warunków edukacyjnych ucznia nauczanego domowo. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po dokonaniu diagnozy oraz analizy potencjału ucznia tworzy opinie, w której zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą znaleźć wskazania oraz zalecenia do pracy z danym uczniem. Aby skorzystać z usług naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajrzyj TUTAJ.
  3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI RODZICÓW I WNIOSKU DO DYREKCJI – obowiązek nauki wobec dzieci i nastolatków tak naprawdę zobowiązuje ich rodziców do zapewnienia im warunków optymalnych do nauki. Z jednej strony rodzice lub opiekunowie mogą wybrać szkołę, która obejmie opieką edukacyjną danego ucznia, z drugiej strony mogą przy woli oraz wsparciu dyrekcji placówki edukacyjnej samodzielnie zagwarantować dogodne zaplecze dla nauki ich dziecka czy nastolatka. Komplet wzorów dokumentów do złożenia pobierzesz TUTAJ.
  4. WYBÓR KIERUNKU ORAZ PLANU EDUKACYJNEGO – dzięki doświadczeniu oraz idei indywidualnego podejścia do edukacji nasza praca opiera się na osobistych preferencjach i potencjałach naszych uczniów. Stwarzamy warunki do optymalizowania celów swojej przygody z edukacją. Prezentujemy możliwe ścieżki osiągnięcia obranych celów – bo dróg edukacyjnych jest wiele, a dla nas każda może być dobra. Zobacz jak dbamy o samodzielne wybory naszych uczniów TUTAJ.
  5. NOWOCZESNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ – nasze szkoły wpisują się w ideę tworzenia cyfrowych szkół. Korzystamy z nowoczesnych technologii, aby podnieść jakość usług edukacyjnych. W naszych szkołach pracujemy na interaktywnych tablicach, tabletach oraz posługujemy się platformą nauczania, która umożliwia naukę poza szkołą. Odwiedź platformę nauczania It’s learning TUTAJ.